تشکیل حلقه های طرح شجره صالحین جمعه ها بعد از نماز مغرب وعشاء

مکان: مسجد جامع قلعه نو خرقان /شهرستان شاهرود دهستان قلعه نو خرقان

مقام معظم رهبری :

این حلقات «صالحین»، از كارهاى بسیار خوب و برجسته است و در طریق همین تكمیل بسیج قرار دارد كه ان‌شاءالله روز به روز باید آن را كاملتر كرد. كیفیتها باید بالا برود؛ البته كیفیت بر كمیّت ترجیح دارد، لكن كمیّتِ با كیفیت هم داراى اهمیت است؛ یعنى گسترش سطحى و عرضى همراه با عمق‌یابى، هر دو باید مورد توجه قرار بگیرد. امروز دنیاى اسلام محتاج این حركت بسیجى است